top of page

OVER MIJ

Tijdens mijn opleiding als meubelrestaurator liep ik stage bij verschillende restauratoren. Hier merkte ik dat de discipline van het restaureren van verguldingen mij goed afging en besloot ik mij hierin te specialiseren. 

 

In 1987 startte ik mijn eigen atelier. Van het begin af aan heb ik voor verschillende musea gewerkt: het Mauritshuis, het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, de Mesdag Collectie, het Dordrechts Museum en vele particuliere opdrachtgevers.

Naast de werkzaamheden in eigen atelier werkte ik 8 jaar als parttime lijstenrestaurator voor het RCE. Van 2006 tot 2021 was ik parttime verbonden aan het Kunstmuseum  (voorheen Gemeentemuseum) in Den Haag.

Deze posities gaven mij de gelegenheid om de ontwikkelingen in mijn vakgebied op materieel, technisch en ethisch gebied nauwkeurig te volgen.

De verscheidenheid aan materialen, de details van de ornamenten, de magie van het bladgoud, de diversiteit in stijlen, als restaurator kom ik het allemaal tegen.

Naast de restauratie van lijsten verzorg ik ook de restauratie van andere vergulde objecten: veelal meubelen, maar ook verguldwerk op koetsen, kandelabers en sculpturen. 

VAN GOUDA NAAR STOKKUM

Na 34 jaar atelier in Gouda gehad te hebben, ben ik in 2021 naar Stokkum verhuisd. Hier heb ik een geklimatiseerd en beveiligd atelier aan huis gerealiseerd.

In een aparte ruimte heb ik een houtwerkplaats waar ik kleine restauraties aan constructies kan verrichten. 

 

 Video: vergulden met bladgoud, 2007

Het ambacht van vergulden

Publicatie in Arcadië,

Rubriek 'Housekeeping'

meer over mij:
bottom of page